เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 80 ชั่วโมง 46 นาที
มีทั้งหมด 83 บทเรียน
เรียนคอร์สนี้ได้ 180 วัน
เกี่ยวกับผู้สอน
กันต์ธีระ (อ.เบียร์) แสงธรรมวรคุณ
Beer Social Online

จบครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาฯ เอกสังคมขั้นสูง สอนสด สถาบัน GET สยามสแควร์ ซอย 8 : ติวเข้าเตรียมอุดมฯ ติววิชาสามัญเข้ามหาวิทยาลัย ติวเข้า ม.1 สาธิตปทุมวันฯ คอร์ส PRIVATE สถาบัน UTT กว่า 40 สาขา สอนสถาบัน The ACT. จ.ขอนแก่น ติวโควตา ม.ขอนแก่น, แพทย์ ม.ขอนแก่น ติวมาม่า (สหพัฒน์) ครั้งที่ 18 (2558) ที่ ม.เชียงใหม่ และ ม.สงขลานครินทร์

BS1401 TCAS 1 สับแหลกสังคมวิชาสามัญ (สอบวิชาสามัญและโอเนต)

สรุปเนื้อหาสังคมทั้ง 5 สาระแบบกระชับพร้อมทำข้อสอบทบทวนความจำ ตรงตามข้อสอบจริงวิชาสามัญและโอเนต

โดย กันต์ธีระ (อ.เบียร์) แสงธรรมวรคุณ
แชร์คอร์สนี้บน Social:
ราคา 4,200 บาท
แจ้งโอนเงิน
คอร์สนี้รวมอยู่ในเรียนแบบบุฟเฟ่ต์ ราคาถูกลงกว่าครึ่ง เรียนได้หลายคอร์ส แถมหนังสือฟรีด้วยนะ

สาระที่สอนได้แก่
1. สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
2. สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม
3. สาระเศรษฐศาสตร์
4. สาระประวัติศาสตร์
5. สาระภูมิศาสตร์
มีข้อสอบท้ายบทประกอบด้วยข้อสอบ O-NET A-NET และวิชาสามัญ (ปัจจุบันข้อสอบโอเนตและวิชาสามัญวิชาสังคมออกข้อสอบโดย สทศ. มีความคล้ายคลึงกันมาก ส่วนข้อสอบ A-NET แม้จะเป็นข้อสอบที่เก่าแล้วแต่แนวคำถามของข้อสอบ A-NET มีความคล้ายคลึงกับข้อสอบวิชาสามัญมาก จึงสำคัญในฐานะเป็นข้อสอบทบทวนความจำในคอร์สนี้ เพื่อเป็นพื้นฐานไปสู่การทำโจทย์ในคอร์สตีแตกโจทย์เข้มวิชาสามัญ 1402)

สับแหลก สังคมวิชาสามัญตอนที่ 1 FREE 7.27 นาที  
สับแหลก สังคมวิชาสามัญตอนที่ 2 35.55 นาที  
สับแหลก สังคมวิชาสามัญตอนที่ 3 1.13.27 นาที  
สับแหลก สังคมวิชาสามัญตอนที่ 4 1.41.57 นาที  
สับแหลก สังคมวิชาสามัญตอนที่ 5 1.59.26 นาที  
สับแหลก สังคมวิชาสามัญตอนที่ 6 2.01.48 นาที  
สับแหลก สังคมวิชาสามัญตอนที่ 7 1.55.32 นาที  
สับแหลก สังคมวิชาสามัญตอนที่ 8 1.46.54 นาที  
สับแหลก สังคมวิชาสามัญตอนที่ 9 6.28 นาที  
สับแหลก สังคมวิชาสามัญตอนที่ 10 32.36 นาที  
สับแหลก สังคมวิชาสามัญตอนที่ 11 22.03 นาที  
สับแหลก สังคมวิชาสามัญตอนที่ 12 22.03 นาที  
สับแหลก สังคมวิชาสามัญตอนที่ 13 58.26 นาที  
สับแหลก สังคมวิชาสามัญตอนที่ 14 57.07 นาที  
สับแหลก สังคมวิชาสามัญตอนที่ 15 13.33 นาที  
สับแหลก สังคมวิชาสามัญตอนที่ 16 44.01 นาที  
สับแหลก สังคมวิชาสามัญตอนที่ 17 56.01 นาที  
สับแหลก สังคมวิชาสามัญตอนที่ 18 15.53 นาที  
สับแหลก สังคมวิชาสามัญตอนที่ 19 43.44 นาที  
สับแหลก สังคมวิชาสามัญตอนที่ 20 30.12 นาที  
สับแหลก สังคมวิชาสามัญตอนที่ 21 30.30 นาที  
สับแหลก สังคมวิชาสามัญตอนที่ 22 1.18.45 นาที  
สับแหลก สังคมวิชาสามัญตอนที่ 23 1.12.40 นาที  
สับแหลก สังคมวิชาสามัญตอนที่ 24 49.39 นาที  
สับแหลก สังคมวิชาสามัญตอนที่ 25 2.02.36 นาที  
สับแหลก สังคมวิชาสามัญตอนที่ 26 2.00.51 นาที  
สับแหลก สังคมวิชาสามัญตอนที่ 27 2.02.17 นาที  
สับแหลก สังคมวิชาสามัญตอนที่ 28 1.06.49 นาที  
สับแหลก สังคมวิชาสามัญตอนที่ 29 55.36 นาที  
สับแหลก สังคมวิชาสามัญตอนที่ 30 58.17 นาที  
สับแหลก สังคมวิชาสามัญตอนที่ 31 50.39 นาที  
สับแหลก สังคมวิชาสามัญตอนที่ 32 1.59.41 นาที  
สับแหลก สังคมวิชาสามัญตอนที่ 33 1.06.30 นาที  
สับแหลก สังคมวิชาสามัญตอนที่ 34 28.52 นาที  
สับแหลก สังคมวิชาสามัญตอนที่ 35 21.26 นาที  
สับแหลก สังคมวิชาสามัญตอนที่ 36 52.02 นาที  
สับแหลก สังคมวิชาสามัญตอนที่ 37 1.11.07 นาที  
สับแหลก สังคมวิชาสามัญตอนที่ 38 2.01.31 นาที  
สับแหลก สังคมวิชาสามัญตอนที่ 39 51.03 นาที  
สับแหลก สังคมวิชาสามัญตอนที่ 40 1.07.46 นาที  
สับแหลก สังคมวิชาสามัญตอนที่ 41 1.56.36 นาที  
สับแหลก สังคมวิชาสามัญตอนที่ 42 1.52.10 นาที  
สับแหลก สังคมวิชาสามัญตอนที่ 43 2.06.27 นาที  
สับแหลก สังคมวิชาสามัญตอนที่ 44 1.58.00 นาที  
สับแหลก สังคมวิชาสามัญตอนที่ 45 2.04.25 นาที  
สับแหลก สังคมวิชาสามัญตอนที่ 46 1.48.03 นาที  
สับแหลก สังคมวิชาสามัญตอนที่ 47 1.51.07 นาที  
สับแหลก สังคมวิชาสามัญตอนที่ 48 1.38.48 นาที  
สับแหลก สังคมวิชาสามัญตอนที่ 49 22.22 นาที  
สับแหลก สังคมวิชาสามัญตอนที่ 50 1.06.00 นาที  
สับแหลก สังคมวิชาสามัญตอนที่ 51 55.37 นาที  
สับแหลก สังคมวิชาสามัญตอนที่ 52 1.10.40 นาที  
สับแหลก สังคมวิชาสามัญตอนที่ 53 16.42 นาที  
สับแหลก สังคมวิชาสามัญตอนที่ 54 10.48 นาที  
สับแหลก สังคมวิชาสามัญตอนที่ 55 27.23 นาที  
สับแหลก สังคมวิชาสามัญตอนที่ 56 32.13 นาที  
สับแหลก สังคมวิชาสามัญตอนที่ 57 26.24 นาที  
สับแหลก สังคมวิชาสามัญตอนที่ 58 24.25 นาที  
สับแหลก สังคมวิชาสามัญตอนที่ 59 23.39 นาที  
สับแหลก สังคมวิชาสามัญตอนที่ 60 32.10 นาที  
สับแหลก สังคมวิชาสามัญตอนที่ 61 29.54 นาที  
สับแหลก สังคมวิชาสามัญตอนที่ 62 39.42 นาที  
สับแหลก สังคมวิชาสามัญตอนที่ 63 27.39 นาที  
สับแหลก สังคมวิชาสามัญตอนที่ 64 30.55 นาที  
สับแหลก สังคมวิชาสามัญตอนที่ 65 41.27 นาที  
สับแหลก สังคมวิชาสามัญตอนที่ 66 19.41 นาที  
สับแหลก สังคมวิชาสามัญตอนที่ 67 34.07 นาที  
สับแหลก สังคมวิชาสามัญตอนที่ 68 39.09 นาที  
สับแหลก สังคมวิชาสามัญตอนที่ 69 41.38 นาที  
สับแหลก สังคมวิชาสามัญตอนที่ 70 31.28 นาที  
สับแหลก สังคมวิชาสามัญตอนที่ 71 47.24 นาที  
สับแหลก สังคมวิชาสามัญตอนที่ 72 36.25 นาที  
สับแหลก สังคมวิชาสามัญตอนที่ 73 48.37 นาที  
สับแหลก สังคมวิชาสามัญตอนที่ 74 44.39 นาที  
สับแหลก สังคมวิชาสามัญตอนที่ 75 28.27 นาที  
สับแหลก สังคมวิชาสามัญตอนที่ 76 44.51 นาที  
สับแหลก สังคมวิชาสามัญตอนที่ 77 24.04 นาที  
สับแหลก สังคมวิชาสามัญตอนที่ 78 3.46 นาที  
สับแหลก สังคมวิชาสามัญตอนที่ 79 18.46 นาที  
สับแหลก สังคมวิชาสามัญตอนที่ 80 26.19 นาที  
ความรู้เบื้องต้นทางศาสนา หน้า 1-3 2.00.00 นาที  
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และศาสนาคริสต์ หน้า 4-8 1.48.17 นาที  
ศาสนาอิสลาม และคลังข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยชุดที่ 1 2.02.25 นาที  
ไม่มีเอกสารประกอบการเรียน
ขั้นตอน 1
ให้น้องๆ ดูคอร์ส รายละเอียดคอร์ส ราคาคอร์ส หรือโปรโมชั่นในหน้าเว็บไซต์หรือใบโบรชัวร์

ขั้นตอน 2
น้องๆ สามารถดาวน์โหลด ใบนำในการชำระค่าคอร์สเรียนออนไลน์สังคม อ.เบียร์ ได้ในเว็บไซต์ หรือตัดออกจากหลังใบโบรชัวร์
คลิก เพื่อดาวน์โหลดใบนำชำระเงิน

ขั้นตอน 3
เมื่อเลือกคอร์สได้แล้วกรอกรายละเอียดลงใน “ใบนำในการชำระค่าคอร์สเรียน” โดย 1 ใบระบุได้ 1 คอร์สเท่านั้น

ขั้นตอน 4
วิธีการชำระเงิน โดยการโอนเงินผ่านธนาคารผ่านบัญชีดังต่อไปนี้หรือในใบนำชำระคอร์สเรียนเท่านั้น
ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
  ธ. กสิกรไทย 613-2-19240-3 นายกันต์ธีระ แสงธรรมวรคุณ บัญชีออมทรัพย์ สาขาประดิษฐ์มนูธรรม
  ธ. กรุงเทพ 855-001885-0 นายกันต์ธีระ แสงธรรมวรคุณ บัญชีออมทรัพย์ สาขาสยามพารากอน
  ธ. กรุงไทย 981-6-68567-1 นายกันต์ธีระ แสงธรรมวรคุณ บัญชีออมทรัพย์ สาขาเทสโก้โลตัส วังหิน
  ธ. ไทยพาณิชย์ 405-277321-3 นายกันต์ธีระ แสงธรรมวรคุณ บัญชีออมทรัพย์ สาขาเทสโก้โลตัส วังหิน
ขั้นตอน 4.1
ถ้าชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร
  • ให้นำ “ใบนำในการชำระค่าคอร์สเรียน” ไปเป็นข้อมูลให้พนักงานธนาคาร เพื่อน้องๆ ไม่ต้องจำเลขที่บัญชีจะชำระผ่านธนาคารใดให้กาเครื่องหมาย / ไปหน้าเลขที่บัญชีนั้น
  • เมื่อชำระค่าคอร์สเสร็จพนักงานธนาคารจะให้ใบนำชำระและใบฝากเงินคืนกลับมา เก็บไว้เป็นหลักฐาน

ขั้นตอน 4.2
ถ้าชำระผ่านตู้ ATM ใช้บัญชีโดยจดจากหน้าเว็บไซต์หรือในใบนำชำระคอร์สเรียน โอนเงินเสร็จเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ขั้นตอน 4.3
ถ้าชำระผ่าน App ของธนาคารในมือถือหรือเวบไซต์ธนาคารเมื่อชำระเสร็จให้เก็บรูปหน้าจอที่โอนเงินเสร็จแล้วไว้เป็นหลักฐานด้วย

ขั้นตอน 5
นำหลักฐานการโอนเงิน พร้อมใบนำชำระคอร์สเรียน สแกนหรือถ่ายรูปทั้ง 2 ใบ ส่งมาที่
Email : beersocialonline@gmail.com หรือ
Line ID : beersocialonline

ขั้นตอน 6
เข้าไปแจ้งการโอนเงินในเวบไซต์
  • คลิก แจ้งการโอนเงิน ที่ไอคอนคอร์สที่สมัครกรอกรายละเอียดแล้วส่ง
  • คลิก ยืนยันข้อมูล อย่าลืมยืนยันข้อมูลนะคะ
  • ***การกรอกที่อยู่ ทีมงานอาจารย์เบียร์จะส่งหนังสือให้สำหรับคอร์สที่ได้รับหนังสือ น้องๆ ต้องกรอก ชื่อผู้รับ เบอร์โทรผู้รับ ที่อยู่ต้องมี เลขที่บ้าน ถนน ตำบล (แขวง) อำเภอ (เขต) จังหวัด และรหัสไปรษณีย์ครบถ้วนนะจ๊ะ เพราะส่วนใหญ่จะส่งผ่านขนส่ง Kerry Express ที่ไปส่งให้ถึงที่บ้าน หรือที่ทำงานคุณพ่อคุณแม่ โดยชื่อผู้รับกับผู้ซื้อคอร์สอาจไม่เหมือนกันก็ได้ ให้ระบุใส่ชื่อผู้รับลงไปในที่อยู่จัดส่งข้อมูลด้วย เพราะบริษัทขนส่งจะโทรหาผู้รับ ถ้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นขั้นตอน 7
รอรับ Email การลงทะเบียนภายใน 24 ชั่วโมง และหนังสือใน 2-5 วันทำการ

ขั้นตอน 8
น้องๆ ที่ใจร้อนอยากเรียนเร็วๆ จะมีชีท 2 คาบแรกให้ดาวน์โหลดก่อนเพื่อเรียนรอหนังสือจ้า

หมายเหตุ หากพบปัญหาในการสมัครเรียน ติดต่อทีมงานได้ ที่นี่

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ