เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 39 ชั่วโมง 4 นาที
มีทั้งหมด 75 บทเรียน
เรียนคอร์สนี้ได้ 180 วัน
จำกัดเวลาเรียน 120 ชั่วโมง
เกี่ยวกับผู้สอน
กันต์ธีระ (อ.เบียร์) แสงธรรมวรคุณ
Beer Social Online

จบครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาฯ เอกสังคมขั้นสูง สอนสด สถาบัน GET สยามสแควร์ ซอย 8 : ติวเข้าเตรียมอุดมฯ ติววิชาสามัญเข้ามหาวิทยาลัย ติวเข้า ม.1 สาธิตปทุมวันฯ คอร์ส PRIVATE สถาบัน UTT กว่า 40 สาขา สอนสถาบัน The ACT. จ.ขอนแก่น ติวโควตา ม.ขอนแก่น, แพทย์ ม.ขอนแก่น ติวมาม่า (สหพัฒน์) ครั้งที่ 18 (2558) ที่ ม.เชียงใหม่ และ ม.สงขลานครินทร์

BS1233 UPPER SOC. ตะลุยโจทย์ ม.ต้น สอบเข้า ม.4

ตะลุยโจทย์ สังคม ม.ต้น สำหรับเตรียมสอบเข้า ม.4 ครบถ้วนทุกเรื่องทุกสาระ อธิบายแบบกระชับ สรุปตรงประเด็นสอบเข้า ม.4 ไม่พลาดแน่นอน

โดย กันต์ธีระ (อ.เบียร์) แสงธรรมวรคุณ
แชร์คอร์สนี้บน Social:
ราคา 3,500 บาท
แจ้งโอนเงิน
คอร์สนี้รวมอยู่ในเรียนแบบบุฟเฟ่ต์ ราคาถูกลงกว่าครึ่ง เรียนได้หลายคอร์ส แถมหนังสือฟรีด้วยนะ

ข้อสอบแบ่งออกเป็น 2 ส่วน แต่ละส่วนแบ่งออกเป็นชุดๆ ดังนี้
ปฐมบท : ตะลุยโจทย์ ม.ต้น (เพื่อทบทวนความรู้ทีละเรื่องๆ)
1. ศาสนาเบื้องต้นและพระพุทธศาสนา 1
2. พระพุทธศาสนา 2
3. พระพุทธศาสนา 3
4. พระพุทธศาสนา 4
5. ศาสนาสากลเปรียบเทียบ 1
6. ศาสนาสากลเปรียบเทียบ 2
7. มนุษย์กับสังคม วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
8. รัฐศาสตร์และการเมืองการปกครอง
9. หน้าที่พลเมืองและวิถีประชาธิปไตย
10. รัฐธรรมนูญและการเมืองการปกครองไทย
11. กฎหมายเบื้องต้นและกระบวนการยุติธรรม
12. กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ (แพ่ง พาณิชย์ อาญา)
13. เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นและระบบเศรษฐกิจ
14. กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
15. กลไกราคาและการแทรกแซงกลไกราคาโดยรัฐ
16. การเงิน การธนาคาร การคลัง
17. การพัฒนาเศรษฐกิจไทย
18. เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
19. ความรู้เบื้องต้นทางประวัติศาสตร์
20. พัฒนาการทางประวัติศาสตร์โลก 1
21. พัฒนาการทางประวัติศาสตร์โลก 2
22. พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทย 1
23. พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทย 2
24. ประวัติศาสตร์ตะวันออกและประวัติศาสตร์เปรียบเทียบ
25. การอ่านแผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์
26. ภูมิศาสตร์ประเทศไทย ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย
27. ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา
28. ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาเหนือ และทวีปอเมริกาใต้
29. หลักภูมิศาสตร์และภัยพิบัติทางธรรมชาติ
30. มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมและปัญหาทรัพยากรโลก

ปัจฉิมบท : เก็งข้อสอบเข้า ม.4
1. พระพุทธศาสนา ศาสนาเปรียบเทียบ
2. การเมืองและกฎหมาย
3. เศรษฐศาสตร์
4. ประวัติศาสตร์ 1
5. ประวัติศาสตร์ 2
6. ภูมิศาสตร์เบื้องต้น
7. ภูมิศาสตร์ภูมิภาคต่างๆ ของโลก
8. แบบทดสอบ
9. แบบทดสอบ
10. แบบทดสอบหลายข้อเลือก

ชุดที่ 1 ข้อ 1-3 FREE 14.05 นาที  
ชุดที่ 1 ข้อ 4 7.29 นาที  
ชุดที่ 1 ข้อ 5-12 27.47 นาที  
ชุดที่ 1 ข้อ 13-25 33.20 นาที  
ชุดที่ 2 ข้อ 1-11 37.46 นาที  
ชุดที่ 2 ข้อ 12-16 45.59 นาที  
ชุดที่ 2 ข้อ 17-20 6.49 นาที  
ชุดที่ 2 ข้อ 21-25 11.09 นาที  
ชุดที่ 3 ข้อ 1-5 9.05 นาที  
ชุดที่ 3 ข้อ 6-17 16.41 นาที  
ชุดที่ 3 ข้อ 18-25 28.40 นาที  
ชุดที่ 5 ข้อ 1-3 10.21 นาที  
ชุดที่ 5 ข้อ 4 2.45 นาที  
ชุดที่ 5 ข้อ 5-13 36.13 นาที  
ชุดที่ 5 ข้อ 14-16 3.25 นาที  
ชุดที่ 5 ข้อ 17-25 30.44 นาที  
ชุดที่ 6 ข้อ 1-5 19.12 นาที  
ชุดที่ 6 ข้อ 6-20 22.52 นาที  
ชุดที่ 6 ข้อ 21-25 6.19 นาที  
ชุดที่ 8 ข้อ 1-6 13.33 นาที  
ชุดที่ 8 ข้อ 7-10 25.13 นาที  
ชุดที่ 8 ข้อ 11-25 1.06.17 นาที  
ชุดที่ 12 ข้อ 1-3 8.26 นาที  
ชุดที่ 12 ข้อ 4-25 1.00.31 นาที  
ชุดที่ 16 ข้อ 1-14 44.06 นาที  
ชุดที่ 16 ข้อ 15-25 34.53 นาที  
ชุดที่ 17 ข้อ 1-2 8.26 นาที  
ชุดที่ 17 ข้อ 3-11 37.36 นาที  
ชุดที่ 17 ข้อ 12-25 30.29 นาที  
ชุดที่ 18 ข้อ 1-3 11.20 นาที  
ชุดที่ 18 ข้อ 4-25 44.44 นาที  
ชุดที่ 20 ข้อ 1-4 15.25 นาที  
ชุดที่ 20 ข้อ 5-6 10.20 นาที  
ชุดที่ 20 ข้อ 7-25 1.00.52 นาที  
ชุดที่ 23 ข้อ 1-3 6.04 นาที  
ชุดที่ 23 ข้อ 4-25 47.28 นาที  
ชุดที่ 25 ข้อ 1-2 9.02 นาที  
ชุดที่ 25 ข้อ 3-16 57.16 นาที  
ชุดที่ 25 ข้อ 17-25 26.02 นาที  
ชุดที่ 27 ข้อ 1 9.02 นาที  
ชุดที่ 27 ข้อ 2-25 1.28.27 นาที  
ชุดที่ 29 ข้อ 1-7 7.47 นาที  
ชุดที่ 29 ข้อ 8-25 19.37 นาที  
เก็งข้อสอบชุดที่ 3 ข้อ 1-2 3.43 นาที  
เก็งข้อสอบชุดที่ 3 ข้อ 3-25 45.57 นาที  
เก็งข้อสอบชุดที่ 4 ข้อ 1-9 17.04 นาที  
เก็งข้อสอบชุดที่ 4 ข้อ 10-25 24.53 นาที  
เก็งข้อสอบชุดที่ 7 ข้อ 1-13 22.17 นาที  
เก็งข้อสอบชุดที่ 7 ข้อ 14-25 14.55 นาที  
เก็งข้อสอบชุดที่ 8 ข้อ 1-13 7.54 นาที  
เก็งข้อสอบชุดที่ 8 ข้อ 14-25 6.51 นาที  
1233 upper soc. เอกสารดาวน์โหลด beersocialonline.pdf
1233 upper soc. แก้คำผิดหน้า 97.pdf
001 1233 upper soc ใบรองปกหน้า 1.pdf
002 1233 upper soc ใบรองปกหน้า 2.pdf
003 1233 upper soc สารบัญ 2 หน้า.pdf
006 1233 upper soc ใบรองปกหลัง หน้าสุดท้าย.pdf
ขั้นตอน 1
ให้น้องๆ ดูคอร์ส รายละเอียดคอร์ส ราคาคอร์ส หรือโปรโมชั่นในหน้าเว็บไซต์หรือใบโบรชัวร์

ขั้นตอน 2
น้องๆ สามารถดาวน์โหลด ใบนำในการชำระค่าคอร์สเรียนออนไลน์สังคม อ.เบียร์ ได้ในเว็บไซต์ หรือตัดออกจากหลังใบโบรชัวร์
คลิก เพื่อดาวน์โหลดใบนำชำระเงิน

ขั้นตอน 3
เมื่อเลือกคอร์สได้แล้วกรอกรายละเอียดลงใน “ใบนำในการชำระค่าคอร์สเรียน” โดย 1 ใบระบุได้ 1 คอร์สเท่านั้น

ขั้นตอน 4
วิธีการชำระเงิน โดยการโอนเงินผ่านธนาคารผ่านบัญชีดังต่อไปนี้หรือในใบนำชำระคอร์สเรียนเท่านั้น
ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
  ธ. กสิกรไทย 613-2-19240-3 นายกันต์ธีระ แสงธรรมวรคุณ บัญชีออมทรัพย์ สาขาประดิษฐ์มนูธรรม
  ธ. กรุงเทพ 855-001885-0 นายกันต์ธีระ แสงธรรมวรคุณ บัญชีออมทรัพย์ สาขาสยามพารากอน
  ธ. กรุงไทย 981-6-68567-1 นายกันต์ธีระ แสงธรรมวรคุณ บัญชีออมทรัพย์ สาขาเทสโก้โลตัส วังหิน
  ธ. ไทยพาณิชย์ 405-277321-3 นายกันต์ธีระ แสงธรรมวรคุณ บัญชีออมทรัพย์ สาขาเทสโก้โลตัส วังหิน
ขั้นตอน 4.1
ถ้าชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร
  • ให้นำ “ใบนำในการชำระค่าคอร์สเรียน” ไปเป็นข้อมูลให้พนักงานธนาคาร เพื่อน้องๆ ไม่ต้องจำเลขที่บัญชีจะชำระผ่านธนาคารใดให้กาเครื่องหมาย / ไปหน้าเลขที่บัญชีนั้น
  • เมื่อชำระค่าคอร์สเสร็จพนักงานธนาคารจะให้ใบนำชำระและใบฝากเงินคืนกลับมา เก็บไว้เป็นหลักฐาน

ขั้นตอน 4.2
ถ้าชำระผ่านตู้ ATM ใช้บัญชีโดยจดจากหน้าเว็บไซต์หรือในใบนำชำระคอร์สเรียน โอนเงินเสร็จเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ขั้นตอน 4.3
ถ้าชำระผ่าน App ของธนาคารในมือถือหรือเวบไซต์ธนาคารเมื่อชำระเสร็จให้เก็บรูปหน้าจอที่โอนเงินเสร็จแล้วไว้เป็นหลักฐานด้วย

ขั้นตอน 5
นำหลักฐานการโอนเงิน พร้อมใบนำชำระคอร์สเรียน สแกนหรือถ่ายรูปทั้ง 2 ใบ ส่งมาที่
Email : beersocialonline@gmail.com หรือ
Line ID : beersocialonline

ขั้นตอน 6
เข้าไปแจ้งการโอนเงินในเวบไซต์
  • คลิก แจ้งการโอนเงิน ที่ไอคอนคอร์สที่สมัครกรอกรายละเอียดแล้วส่ง
  • คลิก ยืนยันข้อมูล อย่าลืมยืนยันข้อมูลนะคะ
  • ***การกรอกที่อยู่ ทีมงานอาจารย์เบียร์จะส่งหนังสือให้สำหรับคอร์สที่ได้รับหนังสือ น้องๆ ต้องกรอก ชื่อผู้รับ เบอร์โทรผู้รับ ที่อยู่ต้องมี เลขที่บ้าน ถนน ตำบล (แขวง) อำเภอ (เขต) จังหวัด และรหัสไปรษณีย์ครบถ้วนนะจ๊ะ เพราะส่วนใหญ่จะส่งผ่านขนส่ง Kerry Express ที่ไปส่งให้ถึงที่บ้าน หรือที่ทำงานคุณพ่อคุณแม่ โดยชื่อผู้รับกับผู้ซื้อคอร์สอาจไม่เหมือนกันก็ได้ ให้ระบุใส่ชื่อผู้รับลงไปในที่อยู่จัดส่งข้อมูลด้วย เพราะบริษัทขนส่งจะโทรหาผู้รับ ถ้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นขั้นตอน 7
รอรับ Email การลงทะเบียนภายใน 24 ชั่วโมง และหนังสือใน 2-5 วันทำการ

ขั้นตอน 8
น้องๆ ที่ใจร้อนอยากเรียนเร็วๆ จะมีชีท 2 คาบแรกให้ดาวน์โหลดก่อนเพื่อเรียนรอหนังสือจ้า

หมายเหตุ หากพบปัญหาในการสมัครเรียน ติดต่อทีมงานได้ ที่นี่

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

  • สอนสนุกดีครับ
    ภูมิ รัศมีเวสารัช