เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 38 ชั่วโมง 3 นาที
มีทั้งหมด 64 บทเรียน
เรียนคอร์สนี้ได้ 180 วัน
จำกัดเวลาเรียน 105 ชั่วโมง
เกี่ยวกับผู้สอน
กันต์ธีระ (อ.เบียร์) แสงธรรมวรคุณ
Beer Social Online

จบครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาฯ เอกสังคมขั้นสูง สอนสด สถาบัน GET สยามสแควร์ ซอย 8 : ติวเข้าเตรียมอุดมฯ ติววิชาสามัญเข้ามหาวิทยาลัย ติวเข้า ม.1 สาธิตปทุมวันฯ คอร์ส PRIVATE สถาบัน UTT กว่า 40 สาขา สอนสถาบัน The ACT. จ.ขอนแก่น ติวโควตา ม.ขอนแก่น, แพทย์ ม.ขอนแก่น ติวมาม่า (สหพัฒน์) ครั้งที่ 18 (2558) ที่ ม.เชียงใหม่ และ ม.สงขลานครินทร์

BS1231 ม.3 เล่ม 1 สาระภูมิศาสตร์ สาระเศรษฐศาสตร์และวิชาอาเซียนศึกษา

ติวเข้มสังคม ม.3 เพื่อเกรด 4 แน่นอน เล่ม 1 สาระภูมิศาสตร์ สาระเศรษฐศาสตร์และวิชาอาเซียนศึกษา สรุปเนื้อหาครบทุกบท พร้อมข้อสอบอย่างเข้ม

โดย กันต์ธีระ (อ.เบียร์) แสงธรรมวรคุณ
แชร์คอร์สนี้บน Social:
ราคา 3,500 บาท
แจ้งโอนเงิน
คอร์สนี้รวมอยู่ในเรียนแบบบุฟเฟ่ต์ ราคาถูกลงกว่าครึ่ง เรียนได้หลายคอร์ส แถมหนังสือฟรีด้วยนะ

คอร์สนี้ครูเบียร์ได้รวบรวมเนื้อหาส่วนสาระภูมิศาสตร์ และวิชาอาเซียนศึกษาระดับ ม.3 โดยคอร์สนี้ได้รวบรวมหัวข้อจากหนังสือหลายสำนักพิมพ์มาก ทั้งวัฒนาพาณิช อักษรเจริญทัศน์ เอมพันธ์ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ และกรมวิชาการ เพื่อให้น้องๆ เตรียมตัวสอบได้ตรงกับข้อสอบที่โรงเรียนมากที่สุด
หัวข้อนี้ส่วนใหญ่ในโรงเรียนจะอยู่ในวิชา
1. สาระภูมิศาสตร์ ในวิชาสังคมศึกษา (วิชาหลัก) เรียนเรื่อง
    1. เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
    2. ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาเหนือ
    3. ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาใต้
2. สาระเศรษฐศาสตร์ ในวิชาสังคมศึกษา (วิชาหลัก) เรียนเรื่อง
    1. ทบทวนความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
    2. กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ
    3. เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
    4. บทบาทของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ
    5. ปัญหาเศรษฐกิจและนโยบายการเงินการคลังในการแก้ปัญหา
    6. การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
   7. การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระดับประเทศ
3. วิชาอาเซียนศึกษา (เป็นวิชาสังคมศึกษาเพิ่มเติม) เรื่องที่เรียนได้แก่
    1. อาเซียนของเรา
    2. ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
    3. การเตรียมพลเมืองไทยเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
    4. บทบาทของอาเซียนในสังคมโลก
    5. การขยายอิทธิพลของชาติตะวันตกในประเทศสมาชิกอาเซียน
   
  
    

ภูมิศาสตร์ทวีปต่างๆของโลก ตอนที่ 1 FREE 1.02.20 นาที  
ภูมิศาสตร์ทวีปต่างๆของโลก ตอนที่ 2 FREE 47.26 นาที  
ภูมิศาสตร์ทวีปต่างๆของโลก ตอนที่ 3 40.52 นาที  
ภูมิศาสตร์ทวีปต่างๆของโลก ตอนที่ 4 33.34 นาที  
ภูมิศาสตร์ทวีปต่างๆของโลก ตอนที่ 5 31.16 นาที  
ภูมิศาสตร์ทวีปต่างๆของโลก ตอนที่ 6 1.04.20 นาที  
ภูมิศาสตร์ทวีปต่างๆของโลก ตอนที่ 7 44.20 นาที  
ม.3 เทอม 1 ทวีปอเมริกาเหนือ ตอนที่ 1 53.34 นาที  
ม.3 เทอม 1 ทวีปอเมริกาเหนือ ตอนที่ 2 34.09 นาที  
ม.3 เทอม 1 ทวีปอเมริกาเหนือ ตอนที่ 3 30.20 นาที  
ม.3 เทอม 1 ทวีปอเมริกาเหนือ ตอนที่ 4 44.00 นาที  
ม.3 เทอม 1 ทวีปอเมริกาเหนือ ตอนที่ 5 31.19 นาที  
ม.3 เทอม 1 ทวีปอเมริกาเหนือ ตอนที่ 6 40.34 นาที  
ม.3 เทอม 1 ทวีปอเมริกาเหนือ ตอนที่ 7 38.25 นาที  
ม.3 เทอม 1 ทวีปอเมริกาเหนือ ตอนที่ 8 41.20 นาที  
ม.3 เทอม 1 ทวีปอเมริกาเหนือ ตอนที่ 9 29.45 นาที  
ม.3 เทอม 1 ทวีปอเมริกาเหนือ ตอนที่ 10 22.00 นาที  
ม.3 เทอม 1 ทวีปอเมริกาเหนือ ตอนที่ 11 50.14 นาที  
ม.3 เทอม 1 ทวีปอเมริกาเหนือ ตอนที่ 12 37.51 นาที  
ม.3 เทอม 1 ทวีปอเมริกาเหนือ ตอนที่ 13 46.12 นาที  
ม.3 เทอม 1 ทวีปอเมริกาเหนือ ตอนที่ 14 1.05.14 นาที  
ม.3 เทอม 1 ทวีปอเมริกาใต้ ตอนที่ 1 33.35 นาที  
ม.3 เทอม 1 ทวีปอเมริกาใต้ ตอนที่ 2 36.04 นาที  
ม.3 เทอม 1 ทวีปอเมริกาใต้ ตอนที่ 3 31.21 นาที  
ม.3 เทอม 1 ทวีปอเมริกาใต้ ตอนที่ 4 53.05 นาที  
ม.3 เทอม 1 ทวีปอเมริกาใต้ ตอนที่ 5 44.56 นาที  
ม.3 เทอม 1 ทวีปอเมริกาใต้ ตอนที่ 6 39.01 นาที  
ม.3 เทอม 1 ทวีปอเมริกาใต้ ตอนที่ 7 35.39 นาที  
ม.3 เทอม 1 ทวีปอเมริกาใต้ ตอนที่ 8 33.16 นาที  
ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป ตอนที่ 1 42.53 นาที  
ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป ตอนที่ 2 16.47 นาที  
ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป ตอนที่ 3 6.10 นาที  
ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป ตอนที่ 4 25.36 นาที  
ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป ตอนที่ 5 10.00 นาที  
ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป ตอนที่ 6 22.50 นาที  
ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป ตอนที่ 7 17.30 นาที  
ภูมิศาสตร์ทวีปแอฟริกา ตอนที่ 1 39.06 นาที  
ภูมิศาสตร์ทวีปแอฟริกา ตอนที่ 2 38.10 นาที  
ภูมิศาสตร์ทวีปแอฟริกา ตอนที่ 3 23.15 นาที  
ภูมิศาสตร์ทวีปแอฟริกา ตอนที่ 4 18.15 นาที  
ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาเหนือ ตอนที่ 1 10.47 นาที  
ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาเหนือ ตอนที่ 2 32.08 นาที  
ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาเหนือ ตอนที่ 3 28.06 นาที  
ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาเหนือ ตอนที่ 4 27.32 นาที  
ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาเหนือ ตอนที่ 5 44.44 นาที  
ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาใต้ ตอนที่ 1 22.21 นาที  
ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาใต้ ตอนที่ 2 25.25 นาที  
ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาใต้ ตอนที่ 3 22.37 นาที  
ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาใต้ ตอนที่ 4 11.10 นาที  
ภูมิศาสตร์ทวีปออสเตรเลีย ตอนที่ 1 29.40 นาที  
ภูมิศาสตร์ทวีปออสเตรเลีย ตอนที่ 2 25.59 นาที  
เศรษฐศาสตร์ ตอนที่ 1 1.06.55 นาที  
เศรษฐศาสตร์ ตอนที่ 2 28.05 นาที  
เศรษฐศาสตร์ ตอนที่ 3 45.00 นาที  
เศรษฐศาสตร์ ตอนที่ 4 43.41 นาที  
เศรษฐศาสตร์ ตอนที่ 5 53.00 นาที  
เศรษฐศาสตร์ ตอนที่ 6 38.38 นาที  
เศรษฐศาสตร์ ตอนที่ 7 48.15 นาที  
เศรษฐศาสตร์ ตอนที่ 8 44.09 นาที  
เศรษฐศาสตร์ ตอนที่ 9 45.00 นาที  
เศรษฐศาสตร์ ตอนที่ 10 44.39 นาที  
เศรษฐศาสตร์ ตอนที่ 11 38.15 นาที  
เศรษฐศาสตร์ ตอนที่ 12 29.10 นาที  
เศรษฐศาสตร์ ตอนที่ 13 21.30 นาที  
ไม่มีเอกสารประกอบการเรียน
ขั้นตอน 1
ให้น้องๆ ดูคอร์ส รายละเอียดคอร์ส ราคาคอร์ส หรือโปรโมชั่นในหน้าเว็บไซต์หรือใบโบรชัวร์

ขั้นตอน 2
น้องๆ สามารถดาวน์โหลด ใบนำในการชำระค่าคอร์สเรียนออนไลน์สังคม อ.เบียร์ ได้ในเว็บไซต์ หรือตัดออกจากหลังใบโบรชัวร์
คลิก เพื่อดาวน์โหลดใบนำชำระเงิน

ขั้นตอน 3
เมื่อเลือกคอร์สได้แล้วกรอกรายละเอียดลงใน “ใบนำในการชำระค่าคอร์สเรียน” โดย 1 ใบระบุได้ 1 คอร์สเท่านั้น

ขั้นตอน 4
วิธีการชำระเงิน โดยการโอนเงินผ่านธนาคารผ่านบัญชีดังต่อไปนี้หรือในใบนำชำระคอร์สเรียนเท่านั้น
ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
  ธ. กสิกรไทย 613-2-19240-3 นายกันต์ธีระ แสงธรรมวรคุณ บัญชีออมทรัพย์ สาขาประดิษฐ์มนูธรรม
  ธ. กรุงเทพ 855-001885-0 นายกันต์ธีระ แสงธรรมวรคุณ บัญชีออมทรัพย์ สาขาสยามพารากอน
  ธ. กรุงไทย 981-6-68567-1 นายกันต์ธีระ แสงธรรมวรคุณ บัญชีออมทรัพย์ สาขาเทสโก้โลตัส วังหิน
  ธ. ไทยพาณิชย์ 405-277321-3 นายกันต์ธีระ แสงธรรมวรคุณ บัญชีออมทรัพย์ สาขาเทสโก้โลตัส วังหิน
ขั้นตอน 4.1
ถ้าชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร
 • ให้นำ “ใบนำในการชำระค่าคอร์สเรียน” ไปเป็นข้อมูลให้พนักงานธนาคาร เพื่อน้องๆ ไม่ต้องจำเลขที่บัญชีจะชำระผ่านธนาคารใดให้กาเครื่องหมาย / ไปหน้าเลขที่บัญชีนั้น
 • เมื่อชำระค่าคอร์สเสร็จพนักงานธนาคารจะให้ใบนำชำระและใบฝากเงินคืนกลับมา เก็บไว้เป็นหลักฐาน

ขั้นตอน 4.2
ถ้าชำระผ่านตู้ ATM ใช้บัญชีโดยจดจากหน้าเว็บไซต์หรือในใบนำชำระคอร์สเรียน โอนเงินเสร็จเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ขั้นตอน 4.3
ถ้าชำระผ่าน App ของธนาคารในมือถือหรือเวบไซต์ธนาคารเมื่อชำระเสร็จให้เก็บรูปหน้าจอที่โอนเงินเสร็จแล้วไว้เป็นหลักฐานด้วย

ขั้นตอน 5
นำหลักฐานการโอนเงิน พร้อมใบนำชำระคอร์สเรียน สแกนหรือถ่ายรูปทั้ง 2 ใบ ส่งมาที่
Email : beersocialonline@gmail.com หรือ
Line ID : beersocialonline

ขั้นตอน 6
เข้าไปแจ้งการโอนเงินในเวบไซต์
 • คลิก แจ้งการโอนเงิน ที่ไอคอนคอร์สที่สมัครกรอกรายละเอียดแล้วส่ง
 • คลิก ยืนยันข้อมูล อย่าลืมยืนยันข้อมูลนะคะ
 • ***การกรอกที่อยู่ ทีมงานอาจารย์เบียร์จะส่งหนังสือให้สำหรับคอร์สที่ได้รับหนังสือ น้องๆ ต้องกรอก ชื่อผู้รับ เบอร์โทรผู้รับ ที่อยู่ต้องมี เลขที่บ้าน ถนน ตำบล (แขวง) อำเภอ (เขต) จังหวัด และรหัสไปรษณีย์ครบถ้วนนะจ๊ะ เพราะส่วนใหญ่จะส่งผ่านขนส่ง Kerry Express ที่ไปส่งให้ถึงที่บ้าน หรือที่ทำงานคุณพ่อคุณแม่ โดยชื่อผู้รับกับผู้ซื้อคอร์สอาจไม่เหมือนกันก็ได้ ให้ระบุใส่ชื่อผู้รับลงไปในที่อยู่จัดส่งข้อมูลด้วย เพราะบริษัทขนส่งจะโทรหาผู้รับ ถ้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นขั้นตอน 7
รอรับ Email การลงทะเบียนภายใน 24 ชั่วโมง และหนังสือใน 2-5 วันทำการ

ขั้นตอน 8
น้องๆ ที่ใจร้อนอยากเรียนเร็วๆ จะมีชีท 2 คาบแรกให้ดาวน์โหลดก่อนเพื่อเรียนรอหนังสือจ้า

หมายเหตุ หากพบปัญหาในการสมัครเรียน ติดต่อทีมงานได้ ที่นี่

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

 • แม่เบียร์สอนสนุกมากครับ รักแม่เบียร์ครับ
  ด.ช.ศุภสัณห์ ไชยพานิช

 • สอนสนุกมากค่ะ เสียดายภาพไม่ค่อยชัดค่ะ
  ณัฏฐณิชา สุขมงคล

 • สังคมจากเรื่องที่ยากและน่าเบื่อ พอได้มาเรียนกับอ.เบียร์แล้วกลายเป็นเรื่องที่สนุกแล้วก็จำเนื้อหาได้เยอะเลยค่ะ
  Jinnipa K

 • สุรวินย์ ไผ่ประเสริฐ